FAQs

Nhấn vào một câu hỏi dưới đây để xem câu trả lời.

Làm sao để diệt hết chuột?

Để diệt hết chuột đầu tiên diệt chuột bằng bẫy chuột và keo dính chuột. Sau đó có thể diệt chuột bằng bả trong đó diệt bằng đặt bẫy và keo dính là chính. Cách bố trí số lượng bẫy và vị trí đặt bẫy cho ngày đầu tiên cho một khu vực là cực kỳ quan trọng, số lượng bẫy cần tương đương số lượng con chuột hoặc nhiều hơn. Nếu số lượng chuột nhiều mà chưa diệt hết ta sử dụng bả để các con chuột còn sót lại ăn(không vào bẫy). Bả đặt tại những khu vực tối tăm mà đàn chuột còn xuất hiện, việc làm này giúp ta diệt toàn bộ những con chuột còn sót lại (có thể vẫn duy trì bẫy liên tục để phòng khi có chuột từ khu vực khác xâm nhập). Trường hợp chuột thật nhiều ta mới phải sử dụng cách này.

* Trích "Hồ sơ kỹ thuật PCS Việt Nam năm 2009.

Cách sử dụng bẫy dính chuột BIOTRAPS?

Khi keo dính vào tay hoặc quần áo thì làm sao cho sạch?

Khi sử dụng bẫy cần chú ý những gì?

Các thành phần hoạt chất trong Bẫy dính BIOTRAPS là gì?

Tôi phải liên hệ với ai nếu tôi có thắc mắc về Bẫy dính BIOTRAPS?

Tôi có thể mua Bẫy dính BIOTRAPS ở đâu?